Rakennuslaki 2025

6 lokakuuta 2023
Walter Masalin
Kirjoittaja
Walter Masalin
Aihe

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 uuden rakentamislain. Tämä laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Sen lisäksi lain tarkoituksena on sujuvoittaa rakentamista, edistää kiertotaloutta ja digitalisaatiota sekä parantaa rakentamisen laatua. Laki astuu voimaan 1.1.2025.

 

Lain tavoitteena on ohjata rakentamista siten, että rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset huomioidaan. Tätä tarkennetaan tulevissa asetuksissa, joissa rakennuksen ilmastoselvitys, materiaaliseloste ja hiilijalanjäljen raja-arvot integroidaan osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa.

 

Asetusluonnoksen mukaan tulevat asetukset saattavat vaatia käytettävien materiaalien hiilijalanjäljen selvittämistä osana materiaaliselostusta lupahakemuksessa. Joidenkin uusien rakennusten osalta määritellään hiilijalanjäljen raja-arvot.

 

Ilmastoselvitys on ollut osa lainsäädäntöä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa jo vuodesta 2022. Esimerkiksi Ruotsissa hiilijalanjäljen raja-arvot otetaan käyttöön vuonna 2027. EU:n kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 55% vuoteen 2030 mennessä. 

 

Rakennukset vastaavat yleisesti 40% koko energiankulutuksesta ja 36% energiaan liittyvistä kasvihuonepäästöistä. EU tavoittelee, että kaikki uudet rakennukset olisivat nollapäästöisiä vuoteen 2030 mennessä ja että vanhat rakennukset saataisiin muutettua nollapäästöisiksi vuoteen 2050 mennessä.

 

Miten eduskunnan hyväksymä rakennuslaki vaikuttaa käytänössä?

  • Ilmaston huomioiminen rakentamisessa: Rakentajien on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisten rakennusmateriaalien valintaa, joilla on vähäinen hiilijalanjälki, tai rakennustekniikoiden soveltamista, jotka vähentävät rakennuksen energiankulutusta.

 

  • Lisävaatimukset suunnittelulle ja luvitukselle: Tulevissa asetuksissa määritellyt ilmastoselvitys, materiaaliseloste ja hiilijalanjäljen raja-arvot tuovat lisävaatimuksia rakennushankkeiden suunnitteluun ja luvitusprosessiin. Rakennusalan ammattilaisten on oltava perillä näistä vaatimuksista ja varmistettava niiden noudattaminen.

  • Kiertotalouden edistäminen: Laki pyrkii edistämään kiertotaloutta rakennusalalla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi rakennusmateriaalien kierrättämistä tai uusiokäyttöä, joka voi muuttaa rakennusprojektien kustannusrakennetta ja logistiikkaa.

  • Digitalisaation edistäminen: Rakentamisen digitalisaation lisääntyminen voi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisten työkalujen ja ohjelmistojen käytön lisääntymistä suunnittelussa, työmaan hallinnassa ja ylläpidossa ja johtaa tuottavuuden parantamiseen

  • Rakentamisen laadun parantaminen: Uudet vaatimukset ja standardit voivat johtaa parempaan rakennusten laatuun, mikä voi puolestaan vaikuttaa rakennuskustannuksiin sekä rakennusten elinkaaren pituuteen.

  • Kustannukset: Uudet vaatimukset voivat aluksi lisätä rakennusprojektien kustannuksia. Pitkällä aikavälillä kuitenkin energiatehokkaat rakennukset tai kiertotalouden mukaiset ratkaisut voivat tuoda säästöjä käyttökustannuksissa.Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön sivuilta:

https://ym.fi/-/rakennuksen-ilmastoselvityksen-ja-materiaaliselosteen-asetusluonnokset-lausuntokierrokselle 

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM027:00/2021 

 

Cronvall helpottaa yritysten hankintoja kaikkien rakentamisen ja teollisuuden tuotteiden osalta. Näytämme ALV 0%-hinnat sekä toimitusaika-arviot avoimesti ja ostamaan pääset heti pelkällä Y-tunnuksella.

Katso kaikki artikkelit