Korkealla työskentelyssä turvallisuus on ensisijaista - Cronvall Opas

8 joulukuuta 2022
Samuli Saarinen
Kirjoittaja
Samuli Saarinen
Aihe
Oppaat

Tiesitkö, että putoamisriskit ja tarvittava putoamissuojaus yleensä aliarvioidaan, jolloin myös työtapaturmia pääsee tapahtumaan? Me Cronvallilla uskomme siihen, että jokaisella on oikeus työskennellä turvallisesti haastavissakin olosuhteissa. Putoamissuojaus onkin yksi tärkeimmistä seikoista huomioida korkealla työskennellessä.

Putoamisonnettomuuksia voidaan välttää työpaikoilla oikeanlaisilla putoamissuojaukseen tarkotetuilla välineilla. Työpaikalla on tarpeellista myös huolehtia siitä, että henkilöstö on koulutettu välineiden asianmukaiseen käyttöön.

 

Putoamisonnettomuus on yksi yleisimmistä työperäisistä tapaturmista

Yksi yleisimmistä työperäisen tapaturman aiheuttajista rakennus- ja teollisuusaloilla on putoaminen. Monissa tapauksissa putoamisonnettomuudet tapahtuvat matalalta pudotessa, kun tarpeelliseen putoamissuojaukseen ei olla kiinnitetty tarpeaksi huomiota. Monesti matalakin pudotus voi olla tarpeeksi korkea aiheuttaakseen hengenvaarallisen onnettomuuden.

Miksi sitten putoamisonnettomuuksia tapahtuu? Yleisimpiä syitä putoamisonnettomuuksiin ovat puutteellinen koulutus, puutteellinen ankkurointi, riittämätön varustetuntemus sekä kiire. 

Työnantaja on velvoitettu lainsäädännön ja määräysten puolesta huolehtimaan putoamissuojauksesta: tarjoamaan työntekijöille turvalliset välineet sekä koulutuksen niiden käyttämiseen. 18-1

 

Milloin tarvitsen putoamissuojaimia?

Putoamissuojaimet ovat elintärkeä varuste korkeilla paikoilla työskennellessä. Putoamissuojaimia tarvitaanmuun muassa erilaisissa kattotöissä sekä teollisuus- ja rakennusalalla, kuten:

  • Lumenpudotus
  • Työskentely tikkaissa
  • Työskentely henkilönostimen kanssa
  • Työskentely rakennustelineillä
  • Työskentely koneen tai laitteen päällä
  • Työskentely suojaamattoman reiän vieressä
  • Ajoneuvojen lastaus ja purku
  • Kattotyöskentely

“Lumenpudottaminen on yksi vaarallisimmista tehtävistä talviaikaan. Katolle ei kannata mennä ilman asianmukaisia suojaimia, ja näin ollen se kannattaa jättää vain ammattilaisten tehtäväksi. Liukkaalla katolla työskentely vaatii erityistä varovaisuutta sekä putoamissuojaukseen tarkoitettujen suojavälineiden oikeaoppista pukemista ja käyttöä.”

17-1

 

Miten estää putoaminen työpaikalla?

Putoamisonnettomuuksia voidaan estää käyttämällä putoamissuojaukseen tarkoitettuja suojaimia, jotka estäviä ja/tai jarruttavat putoamista. Putoamissuojaus voidaan tehdä yhteisesti eli kollektiivisilla putoamissuojaimilla sekä henkilökohtaisilla välineillä. 

Mikäli työtä tehdää kohteessa, jossa putoamisvaara on kahdesta metristä tai sitä korkeammalta, on siinä tapauksessa työskentely turvattava ensisijaisesti yhteisillä eli kollektiivisilla putoamissuojaimilla ja toissijaisesti henkilökohtaisilla suojavarusteilla. 

 

Yhteiset-, eli kollektiiviset putoamissuojaimet

Kollektiivisilla putoamissuojilla tarkoitetaan välineitä, jotka suojaavat kiinteinä rakenteina jatkuvasti. Tällöin ei tarvitse käyttää henkilökohtaisia putoamissuojaimia ja käyttäjän riski putoamiseen pienenee.

Kyseisiä suojaimia ovat esimerkiksi turvakaiteet, jotka auttavat tekemään kattotyöt turvallisemmin. Turvakaiteet ovat yleensä kevyitä ja tukevia sekä ne on helppo asentaa katolle.

 

Henkilökohtaiset putoamissuojaimet 

Henkilökohtaisilla putoamissuojilla tarkoitetaan suojaimia joilla suojataan vain suojainta sillä hetkellä käyttävää yksilöä. Näitä suojaimia ovat erilaiset turvavaljaat, nykäyksenvaimentimet ja turvakelat.

Henkilökohtaisia putoamissuojaimia käytetään silloin, kun vaarana on vapaapudotus sekä muuta suojausta ei voida kyseisessä kohteessa käyttää. Henkilökohtaisen putoamissuojaimen tarkoitus on ensisijaisesti estää putoaminen, ja toissijaisesti pysäyttää putoaminen ja estää loukkaantuminen mikäli putoamista itsessään ei pystytty estämään.

Putoamissuojainten, etenkin henkilökohtaisten suojainten kunto on hyvä tarkistaa päivittäin. Tämän lisäksi työpaikalla on hyvä suorittaa vuosittainen laajempi ja perusteellisempi käyttötarkastus kaikille putoamissuojaimille.12-1

 

Korkeanpaikantyö

Monissa tapauksissa putoaminen voidaan ehkäistä kollektiivisilla- sekä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla. Joskus näiden lisäksi tarvitaan myös erikoisosaamista.

Putoamissuojaus tulee erityisen tärkeäksi korkean paikan työskentelyssä, jossa työtä tehdään erityisen vaativissa olosuhteissa. Korkean paikan työt tehdäänkin pääosin ilman rakennustelineitä tai henkilönostimia, täysin köysien varassa. Tällaisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi työskentely siiloissa, putkissa, teollisuuskattiloissa ja -säiliöissä sekä korkeissa rakenteissa tai julkisivuilla.

 

Katso koko kattoturvatuotteiden valikoima

 

Cronvallilta löydät laajan valikoiman tuotteita putoamissuojaukseen ja kattoturvallisuuteen. Kerromme hinnat ja toimitusaika-arviot avoimesti. Kaikki tuotteemme ovat yrityksille suunnattuja, joten hinnat ovat aina alv 0%.

Katso kaikki artikkelit